Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkoly pro nemocné

Příspěvky

úkoly 1. 3.

1. 3. 2019

SLA - 1. STRANA AU, OU - VŠECHNA AU ČERVENĚ, OU MODŘE ZAKROUŽKOVAT. Pozor při obloučkování - au a ou patří k sobě, slabika je delší. Můžete nacvičit dlouhé slabiky (např. vrou -). Domácí úkol - domeček, sloupečky a úkol se šaškem na s. 47

PÍS - dnes jsem vybírala, psali jsme malé š (někdo celá strana, někdo čtyři řádky). Máme hotovou stranu 34. S. 35 jsme zatím vynechali, vrátíme se k ní později.

M - Máme hotovou celou stranu u indiánských čelenek a vystřihli jsme orlí pera a celou hodinu je rozkládali na čelenky a dělali rozklad čísel. Rozklad čísel je důležité si uvědomit a zažít. Klidně si to doma vyzkoušejte, hrajte na to hry a manipulujte s předměty (orlí pera, víčka, kamínky, kolíčky, ...)

Dú - sloupečky na straně 17 - číslo 7, 9 a 10 (máme hotové všechny sloupečky v horní polovině).

 

úkoly pro nemocné 28. 2.

28. 2. 2019

M - dnes jsme pracovali jen na pracovní list, v pracovním sešitě jsme dokončili stranu 20

SLA - kromě 1. dvou úkolů (puzzlík a pero) máme hotovou celou stranu 45 a zítra si přečteme další stranu

PS SLA - četli jsme na známky s. 21, doma dokončíme s. 22 za dú (tajenku jsme udělali ve škole), zítra dočteme s. 23

PRV - pracovali jsme na pracovní list (děti, které jsou nemocné, list dostanou)

Skládáme slova a věty na známky. Procvičte shluky slabik - např. ško - čteme pomalu a zvlášť š - k - o  a pak dohromady s obloučkem -ško-. K tomu děti vymýšlí dokončení a skládají - např. škola, škoda, škopek, ...).

Naučili jsme se písničku Jaro dělá pokusy od Zdeňka Svěráka a J. Uhlíře. Můžete si pustit na Youtube.

 

8. 2. - prázdniny :)

8. 2. 2019

Z matematiky máme na prázdniny pracovní list, píšeme malé z (procvičeno ve třídě), čteme k (vše - slabikář i pracovní sešit). 

Hodně čtěte, cvičte psaní a nezapomeňte trochu počítat (hlavně rozklad čísla, představu čísla).

Užijte si prázdniny ve zdraví, těším se na viděnou za týden. D. G.

 

18. 1. 2019

18. 1. 2019

Všem marodům přeji brzké uzdravení!